logo
 • Приемная
  022 44-11-85
 • Информация
  022 43-85-15
 • IMG_6961 Data și anul nașterii:  31 martie 1985

  Experienţă Profesională:

  2007- 2009 — asistent medical în Spitalul de urgenţă, secţia Boli cerebrovasculare, salonul de terapie intensivă, Chişinău

  2012- prezent Medic Urolog AMT Rîșcani

  2014- prezent  Medic de gardă secția Urologie al spitalului » Sfânta Treime»

  Educație și formare:

  2013 —  Studii prin Rezidențiat   la  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu» Catedra Urologie și Nefrologie Chirurgicală

  2009 —    Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu»                             facultatea  Medicină Generală, Filiera Francofonă

  Teza de diplomă:  Sindromul algic la pacienţii cu polineuropatii

  2003-  Liceul teoretic «Ioan Vodă» , Cahul

  Formare continuă:

  2006- stagiu de asistent medical , spitalul raional Cahul

  2007- stagiu de ajutor al medicului, spitalul raional Cahul

  2008- stagiu profesional, secţia Neurologie  «Charcot»  Spitalul universitar din Angers, Franţa

  2012 – Stagiu profesional secția Urologie Spitalul universitar  » Erasmus»               Bruxelles, Belgia

  Conferinţe, Congrese

  2004- Conferinţa  ştiinţifică anuală consacrată zilelor universităţii, cu raport la tema- Maladii lisosomale

  2010-  Al V-lea  Congres de Urologie, Dializă și Transplant Renal  Din Republica Moldova cu participare internațională

  2013- Congresul European de Urologie, Milano Italia

  2014-  Conferința națională dedicată temei: Asistența medicală de ambulator pentru pacienții cu stome

  2014 – Conferința dedicată Zilelor Synevo pe Uroginecologie București România

  2015-  Al VI-lea  Congres de Urologie, Dializă și Transplant Renal  Din Republica Moldova cu participare internațională

  Articole, Lucrări

  V.Bobu , V.Gudumac, E.Pleșca, C.Guțu, V. Caraion, E. Costenco, A.Tănase,   Profilul biochimic al proceselor proteolitice din serul sanguin în adenomul prostatic și la nivelul lojei după adenomectomia transvezicală cu utilizarea drenului endouretral în loja prostatică. În Arta Medica  Nr4(57)2015

  Certificat de Inovație

  V.Bobu, I. Zota, E.Costenco, P.Banov: Tratamentul local antibacterian în perioada postoperatorie a adenomectomiei transvezicale

  V.Bobu,  A.Tănase,  B.Ipati, E.Costenco : Dispzitiv pentru perioada postoperatorie  în adenomectomia transvezicală

  V.Bobu, I.Zota, M.Crețu, E.Costenco: Tratamentul local analgetic în perioada postoperatorie  a adenomectomiei transvezicale

  Membru al Asociației Europene de Urologie

  Membru al Asociației Urologilor din R. Moldova

  Limbi cunoscute: română, franceză,  rusă, engleză

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP