logo
 • Приемная
  022 44-11-85
 • Информация
  022 43-85-15
 • ReajevaData şi locul naşterii: 26 iulie 1978, or. Chişinău,  Republica Moldova

  Experiență profesională:

  Feruarie 2016 – categoria superioară

  2012 – 2013 şef interimar al secţiei ginecologie la IMSP SCM nr. 3, ”Sfânta Treime” mun. Chişinău

  2006 — prezent medic ginecolog la IMSP SCM nr. 3 ”Sfânta Treime”, mun. Chişinău

  2006 — 2008 medic obstetrician — ginecolog la IMSP CS Băcioi, mun. Chişinău

  Educație și formare:

  2013 – Doctor în științe medicale

  2008 – titlul ştiinţific de Master în domeniul administrare publică.

  2007 – 2011 Studii postuniversitare în doctorat, catedra Obstetrică şi Ginecologie, cu frecvenţă redusă, USMF ”N. Testemiţanu”, or. Chişinău

  2007 – 2008 Studii postuniversitare în masterat, catedra Administrare publică, Academie de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

  2001 – 2005 Studii postuniversitare în rezidenţiat, catedra Obstetrică şi Ginecologie, USMF ”N. Testemiţanu”, or. Chişinău

  1995 – 2001 Studii universitare la facultatea Medicină Generală a ULIM, or. Chişinău

  1985 – 1995 – Gimnaziul nr. 7, or. Chişinău

  Formare continuă:

  2007 Curs de instruire ”Diagnosticul precoce şi tratamentul cancerului organelor genitale feminine”. Chişinău

  2007 Curs de instruire ”Terapie intensivă în Obstetrică – Ginecologie”. Chişinău

  2008 Curs de instruire ”Ginecologie endocrinologică”, Chişinău

  2009 Curs de instruire ”Ginecologia chirurgicală”, Chişinău

  2012 Curs de instruire ”Ginecologia operatorie”, Chişinău

  2013 Curs de instruire ”Patologia extragenitală şi sarcina”. Chişinău

  2014 Curs de instruire ”Stări de urgență în obstetrică”, Chişinău,

  2015 Curs de instruire ”Patologia ginecologică în deferite perioade de vârstă”, Chişinău

  Participare la conferinţe ştiinţifice naţionale:

  Congresul V Naţional cu participare internaţională de Obstetrică şi Ginecologie ”Actualităţi şi controverse în Obstetrică şi Ginecologie” Chişinău, 2010

   

  Participare la conferinţe ştiinţifice internaţionale:

  Simpozion internațional „Medicina alternativă și neurologia cognitivă” Odesa, Ucraina, 2013

  Lucrări ştiinţifice publicate: 7 articole în reviste recenzate naţionale şi internaţionale

  Friptu V., Podoleanu A. Utilizarea preparatelor antihomotoxice în tratamentul și profilaxia vaginitelor nespecifice. în: Биологическая Терапия. Киев, Украина, 2008, № 1, с. i4-i5.

  În reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

  Reajeva A. Rezultatele la distanţă ale tratamentului complex cu preparatele   antihomotoxice vizavi de tratamentul tradiţional în boala inflamatorie pelvină acută. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 2 (326), p. 41-43. Categoria B.

  Reajeva A. Acţiunea preparatelor alopatice şi antihomotoxice asupra verigilor patogenice ale bolii inflamatorii pelvine acută.  În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 3(327), p. 411-414. Categoria B.

  Reajeva A. Criteriile de diagnostic al bolii inflamatorii pelvine acute. În: Medicina Alternativă. Chişinău, 2012, nr. 17, p. 30-40. Categoria B.

  Reajeva A. Optimizarea tratamentului bolii inflamatorii pelvine acute  în dependenţă de gradul de intoxicaţie endogenă apreciat cu ajutorul concentraţiei moleculelor medii. În: Medicina Alternativă. Chişinău, 2012, nr. 17, p. 40-47. Categoria B.

  Reajeva A. Argumentarea tratamentului antihomotoxic în boala inflamatorie pelvină acută. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. Chișinău, 2013, nr. 2(47), p. 68-73. Categoria B.

  Materiale/teze la forurile ştiinţifice

  Conferinţe  cu participare internaţională:

  Ряжева А. Применение антигомотоксических препаратов в лечении острых  воспалительных заболеваний органов малого таза. În: Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie. Congresul de obstetrică şi ginecologie cu participare  internaţională. Chişinău, 2010, p. 305-307.

  Premii şi menţiuni:

  2011, 15 iunie – menţionată pentru activitate fructuoasă în domeniul medicinei de către directorul şi preşedintele sindicatului IMSP SCM ”Sfânta Treime”;

  2013, 14 iunie – menţionată pentru activitate fructuoasă în domeniul medicinei de către directorul şi preşedintele sindicatului IMSP SCM ”Sfânta Treime”

  Limbi cunoscute: rusa, engleza (mediu).

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP